Baza danych XML

Format XML jest obecnie standardem zapisu danych. Jego uniwersalność i wszchstronność sprawia, że jest to format  wykorzystywany niemal wszędzie. Elastyczność tego formatu oraz fakt, że może zawierać informacje o swojej strukturze sprawiło, że bardzo szybko został przyjęty przez programistów oraz twórców stron internetowych. Warto zapoznać się ze strukturą budowy dokumentu XML, gdyż Microsoft bardzo silnie zintegrował swoje narzędzia z tym właśnie formatem. Pisząc programy w Visual Studio, nawet nieświadomie będziesz używał XML w swoich projektach.  Czytaj całość…

Aplikacje SDI i MDI

Większość programów zawiera więcej niż jedno okno. Oprócz okna głównego, w swoich programach wykorzystywać będziesz okna dodatkowe. Przykładem takiego okna może być choćby okienko Informacje o programie czy konfiguracja programu. Istnieją dwie drogi wyświetlania okien: jako SDI oraz MDI. Czytaj całość…

Tworzenie pierwszej aplikacji

Zajmiemy się teraz tworzeniem aplikacji i opisem najważniejszych kontrolek. Utwórz nowy projekt za pomocą Plik->Nowy->Projekt lub za pomocą klawisza skrótu Ctrl+Shift+N. Jako typ nowego projektu wybierz Aplikacja Windows Form o dowolnej nazwie. Po utworzeniu projektu, Visual Studio utworzy domyślny formularz, zwany potocznie oknem. Czytaj całość…

Operacje na plikach

W tej części zostaną opisane podstawowe operacje na plikach. Za operacje na plikach odpowiedzialna jest biblioteka System.IO. Zawiera ona klasy, metody oraz właściwości niezbędne do operacji plikowych. Zawsze, gdy chcesz wykonywać operacje na plikach musisz zaimportować tę bibliotekę na początku poprzez using. Czytaj całość…

Konwersje typów

Podczas pisania aplikacji w języku C# programista wielokrotnie spotyka się z problemem niekompatybilności zmiennych. Problem ten występuje w wielu językach i polega na nieodpowiednim użyciu zmiennej, lub też, pewnej synchronizacji typów zmiennych. Wyobraź sobie zmienną numeryczną wiek, zadeklarowaną jako int. Niech zmienna ta ma wartość 18. Jednak w przypadku, gdy zajdzie konieczność wyświetlenia jej wartości w komponencie np. etykiety (label) lub innej, kompilator prawdopodobnie wyświetli błąd: Cannot implicitly convert type int to string. Jest to spowodowane faktem, że komponenty operują na konkretnych typach danych – w przypadku label, właściwość text jest typu tekstowego, zaś przypisywana zmienna wiek jest liczbą. Niektóre komponenty podają wpisaną przez użytkownika wartość jako zmienną liczbową, inne jako tekstową i w takich przypadkach, jeśli zajdzie konieczność, należy dokonywać konwersji zmiennych. Czytaj całość…

Aplikacje konsolowe

Aplikacja konsolowa działa w trybie znakowym i cechuje ją brak dostępu do kreatorów i automatyzacji działań. Wszystko co chcesz napisać, musisz napisać ręcznie. Powstaje więc pytanie, jaki sens ma zajmowanie się aplikacjami konsolowymi skoro w przypadku aplikacji windowsowej mamy do wykorzystania wygodne metody i narzędzia projektowe? Aplikacja konsolowa jest na tyle mało skomplikowana, że najłatwiej jest pokazać na przykładzie działanie prostych funkcji, pętli i  warunków, które w przypadku aplikacji graficznych nie są z regóły widoczne. W trybie znakowym możemy dokładnie prześledzić wywołanie każdej funkcji, zobaczyć w prosty sposób jak modyfikowane są zmienne czy eksperymentować ze źródłem programu. Czytaj całość…

Podstawy C#

Dobrą zasadą, którą warto stosować już podczas nauki programowania jest stosowanie komentarzy. Komentarz to nic innego jak wolny tekst napisany przez programistę informujący o zastosowanych zmiennych, szczegółach algorytmu wyniku działania lub sposobie działania pewnej funkcji. Oczywiście zastosowań jest o wiele więcej. Komentarze mogą przydać się szczególnie podczas pisania aplikacji, które będziesz w przyszłości rozwijać. Dobrą zasadą jest stosowanie komentarzy na każdym etapie programowania. Unikniesz w ten sposób sytuacji, gdy po napisaniu pewnej części programu robisz sobie kilkudniową przerwę, a po powrocie nie rozumiesz tego co pisałeś. Komentarze ułatwiają także zrozumienie kodu innym programistom, którzy w przyszłości także mogą zajmować się jej rozbudową. Pamiętaj także, że komentarze są ignorowane przez kompilator więc w żaden sposób nie powiększają one kodu wynikowego twojej aplikacji. Niech więc komentarze będą twoim sprzymierzeńcem a ich stosowanie będzie codziennością w twoim programowaniu. Czytaj całość…

Debugowanie

Tworzenie aplikacji jest czynnością przyjemną dla każdego programisty. Niestety, na każdym etapie tworzenia wymagane jest testowanie kodu. Testowanie i poprawianie działania jest żmudne i na ogół nielubiane przez programistów. Visual Studio posiada dwa tryby uruchamiania aplikacji – pierwszy tryb, uruchamia projekt w wbudowanym debugerze (Debug). Drugi zaś, (Release), uruchamia aplikację bez wbudowanego debugera. Uruchomienie aplikacji w trybie Release następuje po wciśnięciu skrótu Ctrl+F5 lub wywołaniu programu z opcji Start Wihout Debugging z menu Debug. Czytaj całość…