Aplikacje konsolowe

Aplikacja konsolowa działa w trybie znakowym i cechuje ją brak dostępu do kreatorów i automatyzacji działań. Wszystko co chcesz napisać, musisz napisać ręcznie. Powstaje więc pytanie, jaki sens ma zajmowanie się aplikacjami konsolowymi skoro w przypadku aplikacji windowsowej mamy do wykorzystania wygodne metody i narzędzia projektowe? Aplikacja konsolowa jest na tyle mało skomplikowana, że najłatwiej jest pokazać na przykładzie działanie prostych funkcji, pętli i  warunków, które w przypadku aplikacji graficznych nie są z regóły widoczne. W trybie znakowym możemy dokładnie prześledzić wywołanie każdej funkcji, zobaczyć w prosty sposób jak modyfikowane są zmienne czy eksperymentować ze źródłem programu. Continue reading

Podstawy C#

Dobrą zasadą, którą warto stosować już podczas nauki programowania jest stosowanie komentarzy. Komentarz to nic innego jak wolny tekst napisany przez programistę informujący o zastosowanych zmiennych, szczegółach algorytmu wyniku działania lub sposobie działania pewnej funkcji. Oczywiście zastosowań jest o wiele więcej. Komentarze mogą przydać się szczególnie podczas pisania aplikacji, które będziesz w przyszłości rozwijać. Dobrą zasadą jest stosowanie komentarzy na każdym etapie programowania. Unikniesz w ten sposób sytuacji, gdy po napisaniu pewnej części programu robisz sobie kilkudniową przerwę, a po powrocie nie rozumiesz tego co pisałeś. Komentarze ułatwiają także zrozumienie kodu innym programistom, którzy w przyszłości także mogą zajmować się jej rozbudową. Pamiętaj także, że komentarze są ignorowane przez kompilator więc w żaden sposób nie powiększają one kodu wynikowego twojej aplikacji. Niech więc komentarze będą twoim sprzymierzeńcem a ich stosowanie będzie codziennością w twoim programowaniu. Continue reading

Debugowanie

Tworzenie aplikacji jest czynnością przyjemną dla każdego programisty. Niestety, na każdym etapie tworzenia wymagane jest testowanie kodu. Testowanie i poprawianie działania jest żmudne i na ogół nielubiane przez programistów. Visual Studio posiada dwa tryby uruchamiania aplikacji – pierwszy tryb, uruchamia projekt w wbudowanym debugerze (Debug). Drugi zaś, (Release), uruchamia aplikację bez wbudowanego debugera. Uruchomienie aplikacji w trybie Release następuje po wciśnięciu skrótu Ctrl+F5 lub wywołaniu programu z opcji Start Wihout Debugging z menu Debug. Continue reading

Tryb wizualny i tryb edycji kodu

W środowisku Visual Studio istnieją dwa tryby pracy – tryb projektowania wizualnego (Design) oraz tryb edycji kodu źródłowego aplikacji (Code). Do przełączania się pomiedzy trybami służą opcje Kod i Projektant w menu View lub skrót klawiaturowy F7 (Code) i Shift+F7 (Designer). Tryb projektowania wizualnego jest uruchamiany domyślnie po utworzeniu nowej aplikacji lub nowego formularza. W trybie wizualnym tworzy się wygląd formularzy, umieszczając na nich niezbędne komponenty takie jak: menu, paski narzędzi, listy, przyciski itp. Continue reading

Okno główne Visual Studio

Po zainstalowaniu Visual Studio C#, możemy uruchomić go z menu Start – Visual Studio 2015. Po uruchomieniu, zostanie wyświetlone okno główne (Rysunek poniżej). Domyślnie zostanie wyświetlona strona startowa, w której można uzyskać dostęp do internetowych zasobów dotyczących pomocy i nowości dotyczących środowiska programowania. Continue reading

O GUI i narzędziach RAD

Współczesne komputery wyposażone są w szybkie karty graficzne, dużą ilość pamięci RAM, potężne pojemności dysków twardych, przestrzenny dźwięk, napędy optyczne oraz szereg innych urządzeń. Jednak nie moc obliczeniowa a coraz łatwiejsza obsługa komputera sprawiła, że stały się tak bardzo popularne. Już wcześniej budowano superkomputery, które służyły uniwersytetom i wielkim firmom. Nie były to co prawda komputery tak nowoczesne jak te współczesne, jednak ich moc obliczeniowa była duża. Niestety posiadały wielką wadę – ich obsługa była na tyle  skomplikowana, że informatycy obsługujący je uważani byli za komputerowych guru. Komputery te były obsługiwane w trybie znakowym, za pomocą mnóstwa poleceń wspieranych przez wiele dodatkowych parametrów. Sprawiało to, że praktycznie nikt z ulicy nie miał dostępu do komputera i nie robiono wiele w celu poprawy tej sytuacji. Continue reading

Platforma .NET i Visual Studio

Aby rozmawiać o .NET, musimy najpierw powiedzieć sobie, czym jest ten ekosystem. Choć jest to może ryzykowne stwierdzenie, to .NET zrodziło się w czasie konfliktu firmy Microsoft z producentem języka i maszyny wirtualnej Java. Otórz firma ta zarzuciłą firmie Microsoft dodawanie do przeglądarek nie do końca kompatybilnej implementacji wirtualnej maszyny JRE (Java Runtime Environment). Microsoft zdecydował, że nie będzie dołączał maszyny wirtualnej w najnowszych systemach. Choć stare przysłowie mówi, że zgoda buduje… w tym przypadku owa niezgoda wyszła firmie Microsoft oraz programistom na dobre. Zaczęto pracować nad własną wizją maszyny wirtualnej i ideologi przenośnego kodu pośredniego. W konsekwencji powstało środowisko .NET Framework lub jak kto woli Microsoft .NET. Tradycyjna aplikacja napisana dla Windows zawiera kod wykonywalny. Aby zachować zgodność ze starszymi procesorami, aplikacje zwykle kompiluje się w zgodności z procesorami 386. Oczywiście programista może włączyć optymalizację dla lepszych procesorów. Jednak wymaga to powtórnego skompilowania programu. Continue reading