Sortowanie elementów listy

Sortowanie jest często wykorzystywanym algorytmem w życiu programisty. W przypadku Visual Studio 2005 sortowanie jest wbudowane w komponenty. Na przykład komponent LisBox (lista) posiada właściwość Sort, której zaznaczenie rozwiązuje sprawę sortowania jej elementów. Jest to rozwiązanie znacznie ułatwiające programowanie. W tym przykładzie zajmiemy się jednak algorytmami sortującymi. Nie skorzystamy więc z dobrodziejstwa automatycznego sortowania. Spróbujemy napisać własne algorytmy sortujące. Być może takie podejście jest delikatnie mówiąc utrudnianiem sobie życia, to jednak, ma także pozytywne a dokładniej poznawcze aspekty.   Continue reading

Dostęp do rejestru systemu

Pisząc własne programy, z pewnością będziesz chciał zapisywać jego ustawienia tak, aby umożliwić użytkownikowi zapisywanie jego preferencji. Istnieje wiele dróg zapisywania ustawień – są to pliki INI, pliki XML  lub rejestr systemu. Oczywiście metody te można z powodzeniem mieszać uzyskując optymalne rozwiązanie. W Visual Studio mamy do dyspozycji narzędzie dużo potężniejsze, nowocześniejsze i uniwersalne – pliki XML. W zdecydowanej większości XML będzie wystarczające do większości projektów. Warto jednak poznać obsługę rejestru,  gdyż ta metoda jest równie prosta i skuteczna. Continue reading

Baza danych XML

Format XML jest obecnie standardem zapisu danych. Jego uniwersalność i wszchstronność sprawia, że jest to format  wykorzystywany niemal wszędzie. Elastyczność tego formatu oraz fakt, że może zawierać informacje o swojej strukturze sprawiło, że bardzo szybko został przyjęty przez programistów oraz twórców stron internetowych. Warto zapoznać się ze strukturą budowy dokumentu XML, gdyż Microsoft bardzo silnie zintegrował swoje narzędzia z tym właśnie formatem. Pisząc programy w Visual Studio, nawet nieświadomie będziesz używał XML w swoich projektach.  Continue reading

Tworzenie pierwszej aplikacji

Zajmiemy się teraz tworzeniem aplikacji i opisem najważniejszych kontrolek. Utwórz nowy projekt za pomocą Plik->Nowy->Projekt lub za pomocą klawisza skrótu Ctrl+Shift+N. Jako typ nowego projektu wybierz Aplikacja Windows Form o dowolnej nazwie. Po utworzeniu projektu, Visual Studio utworzy domyślny formularz, zwany potocznie oknem. Continue reading

Operacje na plikach

W tej części zostaną opisane podstawowe operacje na plikach. Za operacje na plikach odpowiedzialna jest biblioteka System.IO. Zawiera ona klasy, metody oraz właściwości niezbędne do operacji plikowych. Zawsze, gdy chcesz wykonywać operacje na plikach musisz zaimportować tę bibliotekę na początku poprzez using. Continue reading

Konwersje typów

Podczas pisania aplikacji w języku C# programista wielokrotnie spotyka się z problemem niekompatybilności zmiennych. Problem ten występuje w wielu językach i polega na nieodpowiednim użyciu zmiennej, lub też, pewnej synchronizacji typów zmiennych. Wyobraź sobie zmienną numeryczną wiek, zadeklarowaną jako int. Niech zmienna ta ma wartość 18. Jednak w przypadku, gdy zajdzie konieczność wyświetlenia jej wartości w komponencie np. etykiety (label) lub innej, kompilator prawdopodobnie wyświetli błąd: Cannot implicitly convert type int to string. Jest to spowodowane faktem, że komponenty operują na konkretnych typach danych – w przypadku label, właściwość text jest typu tekstowego, zaś przypisywana zmienna wiek jest liczbą. Niektóre komponenty podają wpisaną przez użytkownika wartość jako zmienną liczbową, inne jako tekstową i w takich przypadkach, jeśli zajdzie konieczność, należy dokonywać konwersji zmiennych. Continue reading