CakePHP – konwencje nazw

cakephpWedług słownika PWN, konwencja oznacza ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia lub też zespół charakterystycznych cech przyjętych przez twórcę1. Twórcy frameworka CakePHP określili się jako wielcy fani stosowania konwencji, dlatego warto poświęcić kilka chwil na zrozumienie konwencji nazw przyjętych w tym narzędziu, co pozwoli uniknięcie wielu pułapek i problemów podczas tworzenia aplikacji w przyszłości. Twórcy CakePHP są określają się jako „wielcy fani konwencji, która w przypadku tego frameworka jest ważniejsza niż konfiguracja. Co daje takie podejście? Choć nauczenie się zasad nazewnictwa może zająć trochę czasu, to w praktyce umożliwia pisanie aplikacji nawet bez napisania jednej linii kodu PHP! Poprzez zachowanie konwencji, można uzyskać funkcjonalność  technicznego śledzenia plików konfiguracyjnych. Continue reading

Framework CakePHP

cakephpCakePHP jest darmowym frameworkiem1 do szybkiego tworzenia aplikacji webowych, który został napisany w języku PHP. Pierwszą wersja frameworka została napisana przez Michała Tatarynowicza w roku 2005, zaś obecnie jego rozwojem zajmuje się Cake Software Foundation, Inc. Framework posiada wiele istotnych zalet, do których zaliczyć można prostotę, świetną dokumentacją, wiele dostępnych wtyczek, czy dobre wsparcie ze strony społeczności. Ten kurs dotyczy wersji 3 frameworka. Continue reading

Połączenie C# z bazą danych SQL Server

W języku C# mamy możliwość budowania bazodanowych aplikacji okienkowych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby do połączenia z bazą danych wykorzystać tryb konsoli. Napiszemy teraz prosty program, który będzie łączył się z bazą danych i wyświetlał rekordy tabeli. Nie będziemy przy tym korzystać z żadnych kreatorów. Cały kod napiszemy „ręcznie”, co umożliwi dokładne poznanie mechanizmów połączenia. Zanim przystąpimy do pisania programu, musimy przygotować bazę danych. Continue reading

MS SQL Management

Środowisko MS SQL Management służy do zarządzania bazami danych Microsoft MS SQL Server, który w wersji express jest silnikiem oferowanym bezpłatnie z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia te nie mają wpływu na tworzenie aplikacji. Jednym z ograniczeń jest rozmiar bazy, który wynosi maksymalnie 4GB. W praktyce trudno jest o bazę o tak dużych rozmiarach jak na warunki szkoleniowe czy nawet stosowane przy małym biznesie. Dlatego w przypadku pisania aplikacji niezbyt rozbudowanych parametry te są wystarczające. Continue reading

Podstawy MS SQL Server

Język SQL (Structured Query Languag), to obecnie najbardziej popularny i znany język komunikacji z serwerami baz danych. Język ten powstał w latach siedemdziesiątych w firmie IBM. Stosowany do dzisiaj we współczesnych, relacyjnych bazach danych. W niniejszej książce postaramy się opisać tylko niezbędne podstawy języka SQL, gdyż opisanie całego języka jest tematem na osobną książkę. Aby zdobyć dodatkową wiedzę na temat języka SQL,  należy sięgnąć po bogatą literaturę tematu. Continue reading

Wykresy ZedGrapf

W niniejszej części zajmiemy się tematem wizualizacji danych. Wiadomo, że niemal każdy szanujący się program musi wyświetlać wyniki swojej pracy w czytelnej i estetycznej formie umożliwiającej przeglądanie wyników pracy przez osoby używające tego programu. Od funkcjonalności i czytelności wyników może zależeć sukces lub porażka naszej pracy. Dlatego też warto położyć nacisk na estetyczną i czytelną reprezentację danych. Continue reading