Konfiguracja CakePHP i ustawienia aplikacji

cakephpPo zainstalowaniu CakePHP i skonfigurowaniu dostępu do bazy danych, pozostała konfiguracja jest wystarczająca, by zacząć tworzyć oprogramowanie. Warto jednak poznać pliki konfiguracjyjne i najważniejsze opcje w nich zawarte, by dopasować parametry konfiguracyjne dla potrzeb pisanych aplikacji. Czytaj całość…

CakePHP – konwencje nazw

cakephpWedług słownika PWN, konwencja oznacza ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia lub też zespół charakterystycznych cech przyjętych przez twórcę1. Twórcy frameworka CakePHP określili się jako wielcy fani stosowania konwencji, dlatego warto poświęcić kilka chwil na zrozumienie konwencji nazw przyjętych w tym narzędziu, co pozwoli uniknięcie wielu pułapek i problemów podczas tworzenia aplikacji w przyszłości. Twórcy CakePHP są określają się jako „wielcy fani konwencji, która w przypadku tego frameworka jest ważniejsza niż konfiguracja. Co daje takie podejście? Choć nauczenie się zasad nazewnictwa może zająć trochę czasu, to w praktyce umożliwia pisanie aplikacji nawet bez napisania jednej linii kodu PHP! Poprzez zachowanie konwencji, można uzyskać funkcjonalność  technicznego śledzenia plików konfiguracyjnych. Czytaj całość…

Instalacja CakePHP

cakephpFramework CakePHP można pobrać za pomocą composera. W tym celu, w konsoli, w katalogu przeznaczonym na pliki, w którym mają znaleźć się pliki serwera WWW, należy uruchomić polecenie: composer create-project – -prefer-dist cakephp/app nazwa_aplikacji gdzie nazwa aplikacji to np. cakephp. Czytaj całość…

Composer – dodatek dla programistów

composerComposer to narzędzie, które służy do pobierania pakietów oraz zarządza zależnościami między bibliotekami na poziomie projektu. Najnowszą wersję Composera można pobrać ze strony https://getcomposer.org/, gdzie w dziale Download, należy pobrać i zainstalować plik Composer-Setup.exe. Po zainstalowaniu composera, należy uruchomić konsolę ponownie, aby były dostępne zmienne środowiskowe. Jeśli wciąż nie można uruchomić composera, uruchom ponownie komputer. Po tych czynnościach, wpisanie w konsoli polecenia composer, powinno już prawidłowo wyświetlić pomoc narzędzia composer. Czytaj całość…

Framework CakePHP

cakephpCakePHP jest darmowym frameworkiem1 do szybkiego tworzenia aplikacji webowych, który został napisany w języku PHP. Pierwszą wersja frameworka została napisana przez Michała Tatarynowicza w roku 2005, zaś obecnie jego rozwojem zajmuje się Cake Software Foundation, Inc. Framework posiada wiele istotnych zalet, do których zaliczyć można prostotę, świetną dokumentacją, wiele dostępnych wtyczek, czy dobre wsparcie ze strony społeczności. Ten kurs dotyczy wersji 3 frameworka. Czytaj całość…