Publikacje

Artykuły w czasopismach

 1. L. Klich, C. Sochala, Ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji. Wybrane problemy, Kontroller Info, nr 3/2016
 2. L. Klich, Zagrożenia w cyberprzestrzeni jako determinanty modyfikacji systemów bezpieczeństwa, Kontroller Info, nr 2/2016.
 3. L. Klich, Bezpieczeństwo danych organizacji – polityka kopii zapasowych, Kontroller Info, nr 3/2016.

Artykuły w książkach

 1. Sochala, L. Klich, Zagrożenia informacyjne [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
 2. L. Klich, Przewaga technologiczna jako element współpracy państw – wyzwania dla bezpieczeństwa Polski, [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego. Polskie iukraińskie doświadczenia, Red. E. Kancik-Kołtun, UMCS, Lublin 2018.
 3. O. Lalak, L. Klich, РИЗИКИ І ВИКЛИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ, Міжнародні відносини Серія „Політичні науки”, Nr 13 (2017).
 4. L. Klich, Chmura obliczeniowa jako współczesny model przetwarzania danych – wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej Information Security on the Internet, Politechnika Lwowska, Lwów 2016.
 5. Klich, O. Lalak, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – wyzwania dla systemu bezpieczeństwa informacyjnego współczesnego państwa, [w:] Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України (25 листопада 2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного науково-практичного круглого столу. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 14 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін.– Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – 248 c.
 6. L. Klich, C. Sochala, Bezpieczeństwo informacyjne jako współczesne wyzwania współczesnego państwa – wybrane problemy [w:] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ», Міністерство освіти і науки України  Національний університет «Львівська політехніка»  Інститут прикладної математики та фундаментальних наук  Кафедра міжнародної інформації, ISBN 978-966-8922-21-3, 2016.
 7. L. Klich, C. Sochala, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla współczesnego państwa, [w:] Bezpieczeństwo. Rodzina, naród, społeczeństwo, Red. J. Zimny, WSE, KUL, Stalowa Wola 2016.

Konferencje (udział czynny):

 1. Klich, C. Sochala, Zagrożenia informacyjne w cyberprzestrzeni jako determinanty bezpieczeństwa narodowego współczesnego państwa (wybrane zagadnienia), Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики, National Law University 18-19 kwietnia, Charków 2019.
 2. Klich, C. Sochala, Zapewnienie bezpieczeństwa państwa a prawa obywateli. Zagadnienia wybrane w aspekcie współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa i obronności państwa, Międzynarodowa konferencja naukowa, National Law University 2018.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa: Information Security on the Internet, Politechnika Lwowska, referat na temat: Chmura obliczeniowa jako współczesny model przetwarzania danych – wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, 2016
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa we Lwowie, Politechnika Lwowska, Ukraine in the Process of Global Informational Exchange, referat na temat: Bezpieczeństwo informacyjne jako współczesne wyzwanie dla współczesnego państwa – wybrane problemy, 2016
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo, rodzina – naród – społeczeństwo, referat na temat: Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, WSE, KUL – Stalowa Wola, 2016.

Pozostałe

 1. L. Klich, M. Andruchów, Język C# w Visual Studio, e-book, podręcznik do kursów programowania.
 2. L. Klich, Programowanie w C++ przy użyciu biblioteki QT, e-book.
Total Page Visits: 3402 - Today Page Visits: 1

Komentarze są wyłączone.