Prawa autorskie

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ !

Ten kurs powstał dawno temu i docelową platformą był framework .NET w wersji 2.0. Nie gwarantuję, że wszystko zadziała w nowszych wersjach, jednak teoretycznie wszystkie przykłady powinny działać bezproblemowo. Kody źródłowe mogą nie być zoptymalizowane dla najnowszych wersji frameworka.  Czytaj całość…

Instalacja PHP w Windows

php_logoGotowe binaria PHP należy pobrać ze strony http://windows.php.net/download/. W zależności od wersji Windows, należy pobrać wersję 32 bitową (VC14 x86 Non Thread Safe) lub też 64 bitową (VC14 x64 Non Thread Safe). Po pobraniu i rozpakowaniu, należy umieścić wszystkie pliki z rozpakowanego katalogu w folderze C:\php 7 lub innym – w zależności od wersji. Czytaj całość…

Wokanda

wok2System Wokanda 2 służy do obsługi wokand elektronicznych używanych w sądach. Współpracuje z systemem SAWA firmy Currenda, pobierając dane z systemu i przekazując je do zintegrowanej bazy danych, z której skrypt formatuje i wyświetla zawartość na poszczególnych wokandach. System pozwala na całkowite zastąpienie papierowych wokand umieszczanych przed salami rozpraw. Informacje o posiedzeniach, sygnaturach, wezwanych stronach, składzie orzekającym wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczach. System obsługuje wydział karny, rodzinny oraz cywilny. W przypadku potrzeby dodania innych wydziałów, istnieje możliwość jego rozbudowy. Czytaj całość…

System Nadgodziny i Nadgodziny 2 (web)

nadgodzinySystem Nadgodziny służy do ewidencji nadgodzin pracowników. Umożliwia definiowanie oraz edycję kartotek pracowników organizacji oraz zarządzanie wnioskami pracowników o: nadpracowanie/odebranie nadgodzin oraz zwolnień/odpracowań. Z ewidencjonowanych wniosków system  automatyczne oblicza dostępne godziny: nadpracowane, odebrane, do odpracowania, do odebrania oraz zwolnień. Czytaj całość…