Tryb wizualny i tryb edycji kodu

W środowisku Visual Studio istnieją dwa tryby pracy – tryb projektowania wizualnego (Design) oraz tryb edycji kodu źródłowego aplikacji (Code). Do przełączania się pomiedzy trybami służą opcje Kod i Projektant w menu View lub skrót klawiaturowy F7 (Code) i Shift+F7 (Designer). Tryb projektowania wizualnego jest uruchamiany domyślnie po utworzeniu nowej aplikacji lub nowego formularza. W trybie wizualnym tworzy się wygląd formularzy, umieszczając na nich niezbędne komponenty takie jak: menu, paski narzędzi, listy, przyciski itp. Continue reading

Okno główne Visual Studio

Po zainstalowaniu Visual Studio C#, możemy uruchomić go z menu Start – Visual Studio 2015. Po uruchomieniu, zostanie wyświetlone okno główne (Rysunek poniżej). Domyślnie zostanie wyświetlona strona startowa, w której można uzyskać dostęp do internetowych zasobów dotyczących pomocy i nowości dotyczących środowiska programowania. Continue reading

O GUI i narzędziach RAD

Współczesne komputery wyposażone są w szybkie karty graficzne, dużą ilość pamięci RAM, potężne pojemności dysków twardych, przestrzenny dźwięk, napędy optyczne oraz szereg innych urządzeń. Jednak nie moc obliczeniowa a coraz łatwiejsza obsługa komputera sprawiła, że stały się tak bardzo popularne. Już wcześniej budowano superkomputery, które służyły uniwersytetom i wielkim firmom. Nie były to co prawda komputery tak nowoczesne jak te współczesne, jednak ich moc obliczeniowa była duża. Niestety posiadały wielką wadę – ich obsługa była na tyle  skomplikowana, że informatycy obsługujący je uważani byli za komputerowych guru. Komputery te były obsługiwane w trybie znakowym, za pomocą mnóstwa poleceń wspieranych przez wiele dodatkowych parametrów. Sprawiało to, że praktycznie nikt z ulicy nie miał dostępu do komputera i nie robiono wiele w celu poprawy tej sytuacji. Continue reading

Platforma .NET i Visual Studio

Aby rozmawiać o .NET, musimy najpierw powiedzieć sobie, czym jest ten ekosystem. Choć jest to może ryzykowne stwierdzenie, to .NET zrodziło się w czasie konfliktu firmy Microsoft z producentem języka i maszyny wirtualnej Java. Otórz firma ta zarzuciłą firmie Microsoft dodawanie do przeglądarek nie do końca kompatybilnej implementacji wirtualnej maszyny JRE (Java Runtime Environment). Microsoft zdecydował, że nie będzie dołączał maszyny wirtualnej w najnowszych systemach. Choć stare przysłowie mówi, że zgoda buduje… w tym przypadku owa niezgoda wyszła firmie Microsoft oraz programistom na dobre. Zaczęto pracować nad własną wizją maszyny wirtualnej i ideologi przenośnego kodu pośredniego. W konsekwencji powstało środowisko .NET Framework lub jak kto woli Microsoft .NET. Tradycyjna aplikacja napisana dla Windows zawiera kod wykonywalny. Aby zachować zgodność ze starszymi procesorami, aplikacje zwykle kompiluje się w zgodności z procesorami 386. Oczywiście programista może włączyć optymalizację dla lepszych procesorów. Jednak wymaga to powtórnego skompilowania programu. Continue reading

Wstęp

Pojawienie się platformy .NET spowodowało przełom w technologii pisania aplikacji. Uniezależnienie od konkretnego języka programowania sprawiło, że system stał się elastyczny i dostępny dla szerszego grona programistów. Publikacja obejmuje język C# opracowany przez firmę Microsoft. Język ten jest niezwykle prosty w nauce i posiada duże możliwości. Łączy w sobie zalety języków Java i C++, ale został zaprojektowany tak, aby wyeliminować wady tych języków. Continue reading

Prawa autorskie

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ !

Ten kurs powstał dawno temu i docelową platformą był framework .NET w wersji 2.0. Nie gwarantuję, że wszystko zadziała w nowszych wersjach, jednak teoretycznie wszystkie przykłady powinny działać bezproblemowo. Kody źródłowe mogą nie być zoptymalizowane dla najnowszych wersji frameworka.  Continue reading

Instalacja PHP w Windows

php_logoGotowe binaria PHP należy pobrać ze strony http://windows.php.net/download/. W zależności od wersji Windows, należy pobrać wersję 32 bitową (VC14 x86 Non Thread Safe) lub też 64 bitową (VC14 x64 Non Thread Safe). Po pobraniu i rozpakowaniu, należy umieścić wszystkie pliki z rozpakowanego katalogu w folderze C:\php 7 lub innym – w zależności od wersji. Continue reading

Wokanda

wok2System Wokanda 2 służy do obsługi wokand elektronicznych używanych w sądach. Współpracuje z systemem SAWA firmy Currenda, pobierając dane z systemu i przekazując je do zintegrowanej bazy danych, z której skrypt formatuje i wyświetla zawartość na poszczególnych wokandach. System pozwala na całkowite zastąpienie papierowych wokand umieszczanych przed salami rozpraw. Informacje o posiedzeniach, sygnaturach, wezwanych stronach, składzie orzekającym wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczach. System obsługuje wydział karny, rodzinny oraz cywilny. W przypadku potrzeby dodania innych wydziałów, istnieje możliwość jego rozbudowy. Continue reading