Visual Studio. Baza danych Windows Forms i Entity Framework

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wykorzystaniu Entity Framework w Visual Studio do projektowania aplikacji bazodanowej. Do podjęcia tej tematyki zdecydowałem się dlatego, że w sieci bardzo mało jest opisów dotyczących wykorzystania Entity Framework do budowania aplikacji typu desktop i Windows Forms. Zauważyłem także, że znakomita większość dostępnych tutoriali opisuje podejście z SQLem, bez użycia ORM. W mojej opinii niedostateczna ilość opisów programowania wykorzystującego ORMy to istotna luka, którą postanowiłem choć w niewielkim stopniu wypełnić. Opis będzie dotyczył prostej aplikacji z dwiema tabelami, relacjami oraz edycją danych w oknie typu dialog. Mam nadzieję, że w ten sposób przybliżę Państwu nieco wygodniejszy sposób pracy z bazami danych niż poprzez manipulację za pomocą SQL. Opiszę także problemy, jakie napotkałem podczas pracy.

Czytaj całość…

Połączenie C# z bazą danych SQL Server

W języku C# mamy możliwość budowania bazodanowych aplikacji okienkowych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby do połączenia z bazą danych wykorzystać tryb konsoli. Napiszemy teraz prosty program, który będzie łączył się z bazą danych i wyświetlał rekordy tabeli. Nie będziemy przy tym korzystać z żadnych kreatorów. Cały kod napiszemy „ręcznie”, co umożliwi dokładne poznanie mechanizmów połączenia. Zanim przystąpimy do pisania programu, musimy przygotować bazę danych. Czytaj całość…

Wykresy ZedGrapf

W niniejszej części zajmiemy się tematem wizualizacji danych. Wiadomo, że niemal każdy szanujący się program musi wyświetlać wyniki swojej pracy w czytelnej i estetycznej formie umożliwiającej przeglądanie wyników pracy przez osoby używające tego programu. Od funkcjonalności i czytelności wyników może zależeć sukces lub porażka naszej pracy. Dlatego też warto położyć nacisk na estetyczną i czytelną reprezentację danych. Czytaj całość…

Sortowanie elementów listy

Sortowanie jest często wykorzystywanym algorytmem w życiu programisty. W przypadku Visual Studio 2005 sortowanie jest wbudowane w komponenty. Na przykład komponent LisBox (lista) posiada właściwość Sort, której zaznaczenie rozwiązuje sprawę sortowania jej elementów. Jest to rozwiązanie znacznie ułatwiające programowanie. W tym przykładzie zajmiemy się jednak algorytmami sortującymi. Nie skorzystamy więc z dobrodziejstwa automatycznego sortowania. Spróbujemy napisać własne algorytmy sortujące. Być może takie podejście jest delikatnie mówiąc utrudnianiem sobie życia, to jednak, ma także pozytywne a dokładniej poznawcze aspekty.   Czytaj całość…

Dostęp do rejestru systemu

Pisząc własne programy, z pewnością będziesz chciał zapisywać jego ustawienia tak, aby umożliwić użytkownikowi zapisywanie jego preferencji. Istnieje wiele dróg zapisywania ustawień – są to pliki INI, pliki XML  lub rejestr systemu. Oczywiście metody te można z powodzeniem mieszać uzyskując optymalne rozwiązanie. W Visual Studio mamy do dyspozycji narzędzie dużo potężniejsze, nowocześniejsze i uniwersalne – pliki XML. W zdecydowanej większości XML będzie wystarczające do większości projektów. Warto jednak poznać obsługę rejestru,  gdyż ta metoda jest równie prosta i skuteczna. Czytaj całość…

Baza danych XML

Format XML jest obecnie standardem zapisu danych. Jego uniwersalność i wszchstronność sprawia, że jest to format  wykorzystywany niemal wszędzie. Elastyczność tego formatu oraz fakt, że może zawierać informacje o swojej strukturze sprawiło, że bardzo szybko został przyjęty przez programistów oraz twórców stron internetowych. Warto zapoznać się ze strukturą budowy dokumentu XML, gdyż Microsoft bardzo silnie zintegrował swoje narzędzia z tym właśnie formatem. Pisząc programy w Visual Studio, nawet nieświadomie będziesz używał XML w swoich projektach.  Czytaj całość…

Aplikacje SDI i MDI

Większość programów zawiera więcej niż jedno okno. Oprócz okna głównego, w swoich programach wykorzystywać będziesz okna dodatkowe. Przykładem takiego okna może być choćby okienko Informacje o programie czy konfiguracja programu. Istnieją dwie drogi wyświetlania okien: jako SDI oraz MDI. Czytaj całość…