Eclipse jako IDE dla języka Python

Wybór edytora programistycznego, lub lepiej – zintegrowanego środowiska programistycznego to istotna kwestia, która w bezpośredni sposób ma przełożenie na wygodę pracy programisty. Oczywiście kod pythona można pisać w notatniku, jednakże narzędzie to zdecydowanie nie należy do wygodnych. Warto podkreślić, że wybór takiego narzędzia jest czysto subiektywny i zależy od osobistych preferencji, jednakże początkujący programiści mogą mieć problem z właściwym wyborem w przypadku Pythona. Pierwszym kryterium jest wybór pomiędzy środowiskiem płatnym a darmowym. Zakładam, że początkujący (ale nie tylko) wybierają narzędzia darmowe. Warto zwrócić uwagę na rozbudowane środowisko Eclipse, które ma wiele zalet: występuje w wersjach na systemy operacyjne Mac OS, Windows oraz Linux, umożliwia podpowiadanie składni i szybkie uruchamianie projektu. Dodatkowym plusem jest to, że jest darmowe. Jednakże zainstalowanie Eclipse to nie wszystko – trzeba jeszcze go skonfigurować. W tym artykule opisałem krok po kroku instalację i konfigurację tego środowiska do współpracy z językiem Python. 

Wymagania wstępne

 • zainstalowany w systemie interpreter języka Python w wersji 3;
 • tylko Mac OS: zainstalowany brew;
 • pakiet pip (dostępny w pakiecie z Pythonem od wersji 3);
 • wersja instalacyjna Eclipse – do pobrania ze strony https://www.eclipse.org/downloads/

Instalacja Eclipse – krok po kroku

 • Uruchom instalator Eclipse Installer;
 • Po uruchomieniu instalatora, jeśli są aktualizacje (widoczna opcja UPDATE), należy przede wszystkim należy uruchomić aktualizację instalatora wybierając opcję UPDATE.

 • Po pokazaniu się okna aktualizacji, należy zaznaczyć Remember accepted licence oraz potwierdzić przyciskiem Accept.

 • Nastąpi aktualizacja, zaś po zakończeniu pojawi się okno, które poinformuje o konieczności ponownego uruchomienia instalatora.

Należy wcisnąć przycisk OK, aby uruchomić ponownie instalator. Po ponownym uruchomieniu kolejną czynnością jest wybranie pakietu instalacyjnego. Jednakże w oknie nie widać pakietu zawierającego środowisko PyDev. Należy zatem ponownie otworzyć menu boczne i wybrać opcję ADVANCED MODE.

Eclipse to „kombajn”, który służyć może jako środowisko programistyczne dla wielu różnych języków i technologii, jednak w tym przypadku skorzystamy z „czystego” IDE niepowiązanego z żadną z nich.  W kolejnym oknie należy zatem zaznaczyć Eclipse Platfom co oznacza, że instalujemy wyłącznie minimalną wersję IDE.

 • Reszta opcji może pozostać domyślna. Aby przejść do dalszego kroku instalacji, należy kliknąć przycisk Next.

W powyższym oknie wystarczy ponownie przejść do dalszego kroku przyciskiem Next. Kolejny krok (obrazek poniżej) jest opcjonalny. Można pozostawić domyślne wartości lub je zmienić – w zależności od upodobań.

 •  Root install folder to główny katalog instalacji;
 • Installation folder name: katalog wewnątrz głównego katalogu, w którym zostanie zainstalowany Eclipse. W przypadku Mac OS, Eclipse zostanie zainstalowany w katalogu /Users/nazwauzytkownika/ide-latest-released. 
 • Po wciśnięciu przycisku Next, zostanie wyświetlone okno Confirmation (obrazek poniżej). Potwierdzenie przyciskiem Finish spowoduje zatwierdzenie wyboru i przejście do kolejnego kroku.

 • Okno Eclipse Foundation Software User Agreement wyświetli warunki użytkowania programu.

 • Po kliknięciu Accept Now, rozpocznie się właściwa instalacja, która może chwilę potrwać.

 • Po pobraniu pakietów i zainstalowaniu środowiska Eclipse wystarczy kliknąć przycisk Finish.

Na koniec należy jeszcze tylko zdefiniować workspace, czyli folder, w którym będą tworzone podkatalogi, w których będą przechowywane tworzone projekty. Dobrym pomysłem jest utworzenie dedykowanego katalogu na projekty, bowiem dzięki temu projekty Python będą łatwe do znalezienia. Aby zapisać tę lokalizację na stałe (lokalizacja domyślna), należy zaznaczyć pole Use this as the default and do not ask again. Dzięki temu przy każdym uruchomieniu Eclipse nie będzie pytał o  katalog workspace.

Po wybraniu katalogu, należy użyć przycisku Launch, aby uruchomić Eclipse.

Instalacja PyDev, czyli wtyczki pythona

Z menu Help należy wybrać opcję Install New Software.

W miejscu type or select a site należy wpisać lub wkleić następujący adres: http://pydev.org/updates a następnie wcisnąć przycisk Add… W kolejnym oknie należy wypełnić jedynie pole Name, wpisując np. PyDev (obrazek poniżej). Następnie należy zatwierdzić opcje przyciskiem Add.

Wyświetli się kolejne okno, w którym wystarczy zaznaczyć PyDev i kliknąć Next.

W oknie Instal Details należy zaznaczyć wiersz PyDev for Eclipse i potwierdzić wybór przyciskiem Next.

Jednym z ostatnich kroków instalacji jest akceptacja warunków licencji. Wystarczy Zaznaczyć pole I Accept terms of the license agreements i użyć przycisku Finish.

Po uruchomieniu instalacji PyDev, w prawym dolnym rogu Eclipse będzie widoczny postęp procentowy, zaś po ukończeniu instalacji, środowisko jest gotowe do pracy.

UWAGA! Jeśli podczas instalacji pojawi się ostrzeżenie Security Warning (pojawia się w Mac OS), należy użyć przycisku Install anyway.

Po zakończeniu instalowania pojawi się okno dialogowe Would you like to restart Eclipse Platform to apply the changes? Należy tylko wcisnąć przycisk Restart Now.

Tworzenie nowego projektu

 1. Z menu File należy wybrać opcję New -> Project

Kolejnym krokiem podczas tworzenia projektu jest podanie kilku jego parametrów (obrazek poniżej).

 • Project name: nazwa tworzonego projektu.
 • Project content: Miejsce, gdzie będzie utworzony nowy projekt (zaznacz pole Use default). Można także wskazać inny folder lub wybrać istniejące źródła.
 • Project type: określa rodzaj interpretera, który będzie używany w projekcie.
 • Grammar version: Gramatyka do analizowania plików w projekcie. Tutaj można przełączać się pomiędzy wersjami Pythona, np. Python 2.6 z gramatyką Python 2.4.
 • Interpreter: Określa interpreter, który zostanie użyty do uzupełniania kodu i domyślnych konfiguracji uruchamiania.
 • Additional grammar version: Opcjonalnie można dodać dodatkowe składnie, w których będą sprawdzane źródła projektu (w przypadku, gdy projekt będzie zgodny z Python 2 i Python 3, można wybrać gramatykę główną jako Python 3, zaś dodatkową weryfikację składni Python 2).
 • PYTHONPATH configuration: Katalog projektu może być bezpośrednio głównym katalogiem PYTHONPATH (najczęstsza konfiguracja). Można także utworzyć wewnątrz projektu katalog np. src ustawić łącza do niego poprzez PYTHONPATH. Opcję tę można zmienić w późniejszym czasie.

Teraz wystarczy tylko wcisnąć przycisk Finish, aby utworzyć projekt – jest to najczęstsza opcja na początek. Jednakże klikając Next można utworzyć łącza do istniejących źródeł.

Uwaga! Jeśli pojawi się ostrzeżenie Project interpreter not specified, należy użyć linku Please configure an interpreter before proceeding. Otworzy się dodatkowe okno konfiguracyjne. Można wybrać Choose from list.

a następnie wybrać dostępne interpretery. W tym wypadku wybrałem interpreter Pythona w wersji 3.7. Następnie wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Okno Selection needed nie wymaga żadnych zmian. Wystarczy zatwierdzić przycikiem OK.

W ostatnim oknie przed zakończeniem konfigurowania projektu o nazwie Open Associated Perspective wystarczy zaznaczyć opcję Remember my decision i kliknąć Open Perspective.

Projekt powinien zostać utworzony w oknie Eclipse i można tworzyć pliki źródłowe.

Utworzony projekt nie zawiera żadnych plików źródłowych, zatem należy je utworzyć. Np. jeśli plik startowy projektu nazywać się będzie test.py, należy kliknąć prawym klawiszem myszy n a nazwie projektu i z menu podręcznego wybrać New -> File.

Zostanie otwarte okno Create New File, w którym wystarczy wpisać nazwę pliku: test.py i kliknąć Finish.

Jeśli pojawi się okno Default Eclipse preferences for PyDev, wystarczy kliknąć OK.

Teraz środowisko jest prawie gotowe do pracy. Aby to sprawdzić, otwórz plik test.py i wpisz prosty kod :

Program można uruchomić na kilka sposobów:

 • Wybierając opcje Run z menu Run;
 • Używając skrótu klawiaturowego Shift+Command+F11 lub w trybie debugowania Command+F11 (Mac OS);
 • Klikając ikonę uruchomienia.

 

Jeśli podczas trybu debugowania pojawi się w oknie konsoli ostrzeżenie Debugger speedups using cython not found, należy w terminalu wykonać polecenie: pip install Cython. Od tej pory debugowanie powinno działać poprawnie.

Total Page Visits: 6662 - Today Page Visits: 5
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.