Prosty system CallCenter w CakePHP 3

Niniejszy system służy do wspierania pracy firm typu Call Center. Jest to wersja napisana w CakePHP 3 i wydałem ją na wolnej licencji GNU, co oznacza, że źródła projektu są dostępne dla wszystkich i każdy może je dowolnie modyfikować, udostępniać. Należy jedynie zapoznać się i przestrzegać warunków licencji. System ma za zadanie pokazać prostotę frameworka CakePHP 3 i zademonstrować kilka fajnych rzeczy.

LK CallCenter to system ułatwiający rejestrację i planowanie kontaktów z kontrahentami.

Funkcje systemu:

 • zarządzanie pracownikami firmy, którzy wykonują rozmowy telefoniczne z kontrahentami.
 • Każdy pracownik może dodawać kontakty (firma, adres, telefon, przedstawiciel, data kontaktu, data i godzina kontaktu z kontrahentem).
 • System wyświetla każdemu pracownikowi własnych listę zadań do wykonania, czyli tych, których planowana data kontaktu wypada na dziś.
 • Zaplanowany kontakt można oznaczyć jako sprawę załatwioną, a wówczas nie będzie się pojawiać na liście.
 • Z poziomu administratora można przeglądać wszystkie zapisy pracowników i filtrować je wg dat czy wyświetlać poszczególnych pracowników.
 • Dodatkowo system posiada: logowanie, odzyskiwanie hasła, zarządzanie użytkownikami.
 • Wbudowany system tłumaczenia.
 • Użycie JQuery w projekcie CakePHP.

Przykładowy kontroler:

<?php
namespace App\Controller;
use App\Controller\AppController;
class InterviewsController extends AppController
{
 public function isAuthorized($user)
  {
   if (isset($user['role']) && ($user['role'] === 'admin')) {
    $allowedActions = ['nadzisuser','view','passreset','add', 'edit', 'delete', 'index'];
    if(in_array($this->request->action, $allowedActions)) { return true; }}
   if (isset($user['role']) && ($user['role'] === 'employer')) {
   $allowedActions = ['view','add', 'edit', 'delete', 'index'];
   if(in_array($this->request->action, $allowedActions)) { return true; }}
   $this->Flash->success(__('Nie masz praw dosępu do tej funkcji.'));
   return false;
   return parent::isAuthorized($user);
  }
 public function index()
 {
  if ($this->Auth->user('role') == 'admin') { return $this->redirect(['action' => 'nadzisuser']); }
  $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id'=>$this->Auth->user('id'),'ended'=>0, 'Interviews.nextcall >= '=>date('Y-m-d'), 'Interviews.nextcall <= '=>date('Y-m-d')]];
  $datado = date('Y-m-d');
  $dataod = date('Y-m-d');
  if ($this->request->is('post')) {
  $jakie = $this->request->data['jakie'];
   if($jakie=='wszystkie') { $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id'=>$this->Auth->user('id')]]; }
   if($jakie=='koniec') { $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id'=>$this->Auth->user('id'),'ended'=>1]]; }
   if($jakie=='dzis') { $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id'=>$this->Auth->user('id'),'ended'=>0, 'Interviews.nextcall >= '=>date('Y-m-d'), 'Interviews.nextcall <= '=>date('Y-m-d')]]; }
 // $conditions = ['AND'=>['Interviews.nextcall >= '=>date('Y-m-d'), 'Interviews.nextcall <= '=>date('Y-m-d')]];
} else { $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id'=>$this->Auth->user('id'), 'Interviews.nextcall >= '=>date('Y-m-d'), 'Interviews.nextcall <= '=>date('Y-m-d')]]; }
  $interviews = $this->paginate($this->Interviews,['conditions'=>[$conditions],'contain'=>'Users','order' => ['Interviews.nextcall'=>'desc']]);
  $prac = $this->Interviews->Users->get($this->Auth->user('id'));
  $this->set(compact('interviews','prac','dataod','datado'));
  $this->set('_serialize', ['interviews']);
 }
  public function nadzisuser()
  {
   $conditions=null;
   $datado = date('Y-m-d');
   $dataod = date('Y-m-d');
   if ($this->request->is('post')) {
   $oddnia = $this->request->data['dataod'];
   $dodnia = $this->request->data['datado'];
   $kto = $this->request->data['kto'];
   if($kto=='%') {
   $conditions = ['AND'=>['Interviews.calldate >= '=>$oddnia, 'Interviews.calldate <= '=>$dodnia]];
  } else $conditions = ['AND'=>['Interviews.user_id LIKE'=>$kto], ['Interviews.calldate >= '=>$oddnia, 'Interviews.calldate <= '=>$dodnia]];
   }
   $interviews = $this->paginate($this->Interviews,['conditions'=>[$conditions],'contain'=>'Users','order' => ['Interviews.calldate'=>'desc']]);
   $prac = $this->Interviews->Users->find('list');
   $this->set(compact('interviews','prac','dataod','datado'));
   $this->set('_serialize', ['interviews']);
  }
  public function view($id = null)
  {
    $interview = $this->Interviews->get($id, ['contain' => ['Users']]);
    $this->set('interview', $interview);
    $this->set('_serialize', ['interview']);
  }
  public function add()
  {
   $prac = $this->Auth->user('id');
    $interview = $this->Interviews->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
      $interview = $this->Interviews->patchEntity($interview, $this->request->getData());
      $interview->user_id = $prac;
      if ($this->Interviews->save($interview)) {
        $this->Flash->success(__('Rozmowa została zapisana poprawnie. Pojawi się na liście w dniu ' . $oddnia = $this->request->data['nextcall']));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
      }
      $this->Flash->error(__('Błąd podczas zapisu. Popraw błędy i spróbuj ponownie.'));
    }
    $users = $this->Interviews->Users->find('list', ['limit' => 200]);
    $this->set(compact('interview', 'users','prac'));
    $this->set('_serialize', ['interview']);
  }
  public function edit($id = null)
  {
    $interview = $this->Interviews->get($id, ['contain' => []]);
    if ($this->request->is(['patch', 'post', 'put'])) {
      $interview = $this->Interviews->patchEntity($interview, $this->request->getData());
      if ($this->Interviews->save($interview)) {
       $this->Flash->success(__('Rozmowa została zapisana poprawnie. Pojawi się na liście w dniu ' . $oddnia = $this->request->data['nextcall']));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
      }
      $this->Flash->error(__('Błąd podczas zapisu. Popraw błędy i spróbuj ponownie.'));
    }
    $users = $this->Interviews->Users->find('list', ['limit' => 200]);
    $this->set(compact('interview', 'users'));
    $this->set('_serialize', ['interview']);
  }
  public function delete($id = null)
  {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $interview = $this->Interviews->get($id);
    if ($this->Interviews->delete($interview)) {
      $this->Flash->success(__('Wpis został usunięty.'));
    } else {
      $this->Flash->error(__('Błąd podczas usuwania wpisu.'));
    }
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
  }
}

Pamiętaj!

 • Licencja na program LK CallCenter jest darmowa GNU GPL – także do użytku komercyjnego i nie może być przez nikogo sprzedawana.
 • Oferuję wsparcie instalacji systemu oraz jego rozbudowę systemu o pożądane funkcjonalności.
 • W przypadku znalezienia błędu, proszę zgłosić go do mnie na adres E-mail.
 • Nie można usuwać stopki systemu, ani jej w żaden sposób zakrywać!

Instalacja:

 1. Utwórz bazę danych za pomocą skryptu callcenter.sql.
 2. Zainstaluj CakePHP 3 za pomocą composera: composer create-project –prefer-dist cakephp/app callcenter
 3. Wrzuć pliki do src i config.
 4. Skonfiguruj połączenie z bazą za pomocą pliku config/app.php oraz opcjonalnie podaj dane SMTP do wysyłania zapomnianych haseł.
 5. Uruchom aplikację. Wstępne loginy: admin (h: LKCallCenter) zwykły użytkownik: mtarkowski (h: Mirek)

Wymagania programu: PHP w wersji > 5.6 (moduły: mbstring, intl, mysql), CakePHP 3, serwer: Apache lub IIS, baza danych: mySql.

Źródła można pobrać z mojego konta na GitHubie.

 

Total Page Visits: 14855 - Today Page Visits: 1
Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.