Delphi 10.1 Berlin Starter Edition za darmo

dx_logo_76x76pxŚrodowisko programistyczne Delphi znane jest przede wszystkim starszym programistom z czasów, gdy nie istniały jeszcze rozbudowane generatory kodu typu RAD[1], jak np. dzisiejsze Visual Studio. Warto pamiętać, że pierwszym środowiskiem typu RAD dla systemów okienkowych był Visual Basic firmy Microsoft z 1991 roku, który zyskał ogromną popularność i na zawsze zmienił sposób programowania.

Pojawienie się Delphi zrewolucjonizowało wytwarzanie oprogramowania – w szczególności bazodanowego, gdyż oferowało szereg kontrolek VCL[2]. W pewnym okresie czasu, firma Borland (producent Delphi), była wiodącym dostawcą narzędzi programistycznych. Niestety – w mojej opinii szereg zaniedbań ze strony producenta, takich jak polityka marketingowa oraz windowanie cen produktów spowodowało, że popularność środowiska Delphi znacznie zmalała, zaś programiści zaczęli wykorzystywać inne narzędzia. Największym konkurentem Delphi jest Visual Studio firmy Microsoft, które postanowiło udostępnić wersję Community za darmo – także do tworzenia oprogramowania komercyjnego. Delphi także było oferowane w ograniczonej czasowo ofercie promocyjnej. Był to darmowy produkt Turbo Delphi Explorer, również do zastosowań komercyjnych, jednak ta swego rodzaju promocja została szybko wycofana, co spowodowało dalszy spadek atrakcyjności tego doskonałego środowiska.

Delphi jest wciąż chętnie wykorzystywane przez programistów do tworzenia aplikacji – w szczególności bazodanowych, gdyż posiada wbudowane mechanizmy obsługi baz danych. W mojej opinii obsługa baz danych w Delphi jest o wiele łatwiejsza w użyciu niż w Visual Studio, a dodatkowo rynek oferuje ogromną ilość komponentów. Delphi posiada także doskonały kompilator, który tworzy natywny kod binarny dla systemu docelowego, bez użycia kodu pośredniego.

Raz na jakiś czas, producent środowiska (kiedyś firma Borland, obecnie Embarcadero) oferuje swoje produkty w dużych promocjach, choć w ograniczonych wersjach. Ostatnia darmowa oferta narzędzi to Borland Delphi Explorer 2006. Obecnie zaś jest to najnowsza wersja środowiska – Delphi 10 Belin, więc warto z niej skorzystać, zanim producent nie wycofa oferty.

Delphi 10.1 Berlin Starter Edition – wersja darmowa

Najpierw należy przeczytać wymagania środowiska, które są całkiem spore:

  • Pamięć RAM: 1 GB RAM (rekomendowane 2 GB a w praktyce co najmniej 4 GB)
  • Dysk: 3-45 GB
  • Procesor Intel® Pentium® rekomendowane minimum to 1.6 GHz minimum (w rzeczywistości to za mało)
  • Rozdzielczość: 1024x768lub wyższa
  • Microsoft® Windows 10
  • Microsoft® Windows 8 or 8.1 (32-bit or 64-bit)
  • Microsoft® Windows 7 SP1 (32-bit or 64-bit).

Aby pobrać środowisko Delphi, należy otworzyć TĘ STRONĘ, zarejestrować się i pobrać plik na dysk. Jednocześnie po zarejestrowaniu się i pobraniu pakietu instalacyjnego, zostanie dosłany pocztą E-mail numer seryjny produktu.

delphiberlin

Po zainstalowaniu otrzymujemy najnowszą wersję środowiska programistycznego, co oznacza, że napisane aplikacje można z pewnymi zastrzeżeniami sprzedawać, o czym poniżej.

Uwagi do użytku komercyjnego

Jeśli jesteś osobą fizyczną możesz korzystać z wersji Starter Edition do tworzenia aplikacji dla własnego użytku oraz aplikacji, które można sprzedać dotąd, dopóki twoje dochody osiągną 1000$ na rok. Jeżeli prowadzisz małą działalność gospodarczą bez dochodów (lub osiągasz przychody do 1000$ rocznie), możesz również korzystać z wersji Starter. Jednakże gdy łączne przychody twojej firmy przekroczą 1000$ lub zespół programistów w twojej firmie liczy ponad 5 osób, musisz przejść na wersję Professional, która nie posiada takich ograniczeń. Osiągnięcie 1000$ to w przypadku oprogramowania pułap dość niski, stąd „promocja” firmy Embarcadero wydaje się być nieco śmieszna – zwłaszcza, że część programistów przerzuciła się na darmowego Lazarusa, który choć standardowo zawiera kontrolki bazodanowe i nie ma żadnych ograniczeń, jest całkiem darmowy, a dodatkowo   zawiera kontrolki do tworzenia raportów. Jednak kto próbował stworzyć program bazodanowy w Lazarusie wie, że pisanie programu za pomocą wbudowanych kontrolek, czy za pomocą kontrolek ZEOS to istna droga przez mękę. Delphi zawsze było bardzo wygodne i biło na głowę inne środowiska w tym zakresie. Niestety Delphi w wersji Starter, bez kontrolek bazodanowych  wydaje się być mocno ograniczoną wersją Lazarusa.

W porównaniu do wersji płatnych (professional i wyższych), ograniczeń jest znacznie więcej, zaś największym z nich jest jak już wspomniałem pozbawienie przez producenta podstawowej funkcjonalności Delphi – komponentów bazodanowych. Choć w palecie komponentów znaleźć można zakładkę DataSources oraz DataControls, brakuje kontrolek do łączenia się z bazami danych. W ten sposób pozbawiono środowisko przydatności nauki czy pisania programów, do których Delphi jest niemal stworzone. Pełną listę porównania wersji można znaleźć tutaj.

Istnieje jednak proste rozwiązanie i włączenie możliwości pisania aplikacji bazodanowych w wersji Starter

Można w tym celu wykorzystać kontrolki darmowe (np. ZEOS), czego nie polecam, chyba że macie czas i nerwy. Środowisko nie zawiera żadnych ograniczeń w instalacji kontrolek innych firm więc można poeksperymentować.

Polecane rozwiązanie

Jeśli zaś nie masz czasu na eksperymenty z poszukiwaniem niestabilnych rozwiązań, polecam polecam zakup jednego z dodatków firmy DevArt. W zależności od preferencji, można zakupić komponent Data Access Components za około 150 dolarów. Na stronie https://www.devart.com/dac.html zapoznaj się z dostępnymi rozwiązaniami. Pobierz wersję demo i spraw, że Delphi Starter zmieni się w prawdziwie profesionalną wersję.

unidac

Przetestowałem między innymi wersję UniDAC (Universal Data Access Components), który jest zestawem komponentów dla Delphi do tworzenia aplikacji bazodanowych – w tym klient-serwer zarówno na platformy 32-bitowe oraz 64-bitowych. Delphi Starter umożliwia jedynie tworzenie aplikacji 32-bitowych, jednak w niczym to nie przeszkadza. UniDAC umożliwia połączenie z bazami: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, InterBase, Firebird, PostgreSQL, SQLite, DB2, Microsoft Access, Advantage Database Server, Adaptive Server Enterprise i kilku innych. Koszt zakupu tego potężnego zestawu komponentów to 199,95$ za wersję z obsługą PostgreSql i MySql, zaś wersją obsługująca wszystkie bazy danych to koszt 449,95$.

schema-unidac
źródło: DevArt

Jeżeli potrzebujesz wyłącznie komponentu do łączenia z pojedynczą technologią bazodanową, możesz wybrać jeden z zestawów komponentów, który umożliwia dostęp do jednego typu bazy danych i jest tańszy od wersji uniwersalnej.

W tym przypadku mamy do wyboru zestawy komponentów przeznaczone dla różnych baz lub serwerów. Oferta jest dostępna za dość rozsądną cenę, tj. 99$ w wersji basic i 199,95$ w wersji professional. Poniżej prezentuję różnice pomiędzy edycjami.

W wersji Basic SDAC dostępne są komponenty

MSConnection TMSConnection
Realizuje połączenie z bazą danych MS SQL Server.
MSQuery TMSQuery
Umożliwia obsługę zapytań w języku SQL do odczytu danych z serwera SQL i zwraca tabelę lub wiele tabel współpracując z komponentem TDataSource. Umożliwia także tworzenie zapytań aktualizujących tabele.
MSTable TMSTable
Pobiera dane z tabeli i aktualizuje pojedynczą tabelę bez użycia komend SQL.
MSStoredProc TMSStoredProc
Umożliwia uruchamianie procedur i funkcji dostępnych na serwerze.
MSSQL TMSSQL
Umożliwia uruchamianie procedur i funkcji na serwerze, które nie zwracają żadnej wierszy.
MSScript TMSScript
Uruchamianie sekwencji instrukcji SQL.
MSUpdateSQL TMSUpdateSQL
Pozwala na wydajne aktualizacje tabel dla komponentu DataSet.
MSDataSource TMSDataSource
Jest dostawcą pomiędzy komponentem SDAC dataset a kontrolkami wyświetlania danych.
MSSQLMonitor TMSSQLMonitor
Interfejs do monitorowania wykonywania instrukcji SQL w aplikacjach pisanych za pomocą SDAC.
MSConnectDialog TMSConnectDialog
Okno dialogowe do konfiguracji połączenia, umożliwiając wpisanie nazwy użytkownika, hasła i nazwy serwera. Komponent jest dostępny także w języku polskim!
MSTableData TMSTableData
Umożliwia pracę ze zdefiniowanymi przez użytkownika typami tabel w MS SQL Server 2008.
VirtualTable TVirtualTable
Dostarcza funkcjonalność dataset dla wirtualnych baz danych.

W wersji Professional, dodatkowo dostępne są:

MSLoader TMSLoader
Umożliwia ładowanie danych do serwera SQL Server.
MSDump TMSDump
Umożliwia przechowywanie bazy danych lub jej części jako skrypt oraz służy do przywrócenia bazy danych ze skryptu.
MSServiceBroker TMSServiceBroker
Pozwala na odbiór komunikatów za pomocą systemu Service Broker w SQL Server 2005.
MSMetaData TMSMetaData
Pobiera metadane z obiektu SQL.
MSChangeNotification TMSChangeNotification
Umożliwia tworzenie różnych reakcji na zmiany po stronie serwera w locie bazując na mechaniźmie Query Notifications Mechanism w SQL Server 2005.
MSTransaction TMSTransaction
Pozwala kontrolować transakcje rozproszone za pośrednictwem Microsoft Distributed Transaction Coordinator.
MSCompactConnection TMSCompactConnection
Umożliwia połączenie z serwerami w wersji Compact Edition.
MSEncryptor TMSEncryptor
Umożliwia szyfrowanie i deszyfrowanie po stronie klienta.
CRBatchMove TCRBatchMove
Umożliwia transfer danych pomiędzy wszystkimi potomnymi TDataSets. Ten składnik jest umieszczony w zakładce Data Access okna narzędziowego Delphi.

Którą wersję wybrać?

Z pewnością tę, która obsługuje bazę danych wykorzystywaną w projektach. Do wyboru są wersje: MS SQL Server, Oracle, SQlite, MySQL, PostgreSQL i Interbase/Firebird, więc jest w czym wybierać. Jako że najczęściej wykorzystuję MS SQL Server, wybrałem właśnie tę edycję, ale przetestowałem także wersję MySQL i jestem pod ogromnym wrażeniem szybkości i łatwości programowania. Zakup komponentu DevArt nawet wersji basic, w połączeniu z Delphi Starter daje ogromne możliwości błyskawicznego pisania aplikacji bazodanowych.

Cennik licencji Delphi

3 Uaktualnienie dla zarejestrowanych posiadaczy licencji RAD Studio, Delphi XE6 lub późniejszych (Pro/Ent).

4 Uaktualnienie dla zarejestrowanych posiadaczy licencji RAD Studio, Delphi XE6 lub póxniejszych (Pro/Ent/Ult/Arch).

5 Uaktualnienie dla zarejestrowanych posiadaczy licencji RAD Studio, Delphi XE6 lub późniejszych (Ent/Ult/Arch).

6 Uaktualnienie dla zarejestrowanych posiadaczy licencji Delphi Starter XE6 lub późniejszych.

7 Warunki licencji dla wersji Starter w promocji 100% zniżki: tylko jedna licencja, jedna licencja na jeden adres email/konto, brak aktualizacji, zastrzeżenie możliwości zmiany oferty przez producenta w dowolnym czasie.

Bibliografia

[1]-Rappid Application Development, jako pojęcie zostało zaproponowane przez Jamesa Martina in 1991. Środowiska RAD pozwalają w sposób szybki i łatwy generować kod GUI oraz dostęp do
baz danych. (R. Simiński, http://programowanie.siminskionline.pl/resource/pwsz/pwsz_02w.pdf, dostęp z dnia 13.10.2016).

[2]-Visual Component Library, to biblioteka stworzona w języku Object Pascal przez firmę Borland na potrzeby środowiska Delphi. Biblioteka wspomaga programowanie w środowisku Windows, zwłaszcza tworzenie interfejsu użytkownika. Była konkurencją dla biblioteki firmy Microsoft – MFC, dołączaną do środowiska Visual Studio (https://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Component_Library, dostęp z dnia 13.10.2016).

Total Page Visits: 7017 - Today Page Visits: 1
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.