Obliczanie silni

Teraz zajmiemy się implementacją prostego programu obliczającego silnię. Zmienna n oznacza liczbę naturalną. Program silnia jest często wykorzystywany do nauki programowania i stanowi prosty przykład algorytmu iteracyjnego.

Silnię możemy przedstawić następująco:
n! = 1 × 2 × 3 × … × × (n – 1) × n, n > 1

Iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n,
0! = 1 oraz 1! = 1

n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6  720
7  5 040
8 4 320
9 362 880
10 3 628 800
11 39 916 800
.. ..
20 2430*10^1

silnia1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Silnia
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void przycisk_oblicz_Click(object sender, EventArgs e)
        {          
          int i, wynik=1;
          for (i=2; i<=regulacja.Value; i++) wynik=wynik*i;
          etykieta_wynik.Text = wynik.ToString();
        }

        private void przycisk_koniec_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
    }
}
Total Page Visits: 1304 - Today Page Visits: 1
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.