Debugowanie

Tworzenie aplikacji jest czynnością przyjemną dla każdego programisty. Niestety, na każdym etapie tworzenia wymagane jest testowanie kodu. Testowanie i poprawianie działania jest żmudne i na ogół nielubiane przez programistów. Visual Studio posiada dwa tryby uruchamiania aplikacji – pierwszy tryb, uruchamia projekt w wbudowanym debugerze (Debug). Drugi zaś, (Release), uruchamia aplikację bez wbudowanego debugera. Uruchomienie aplikacji w trybie Release następuje po wciśnięciu skrótu Ctrl+F5 lub wywołaniu programu z opcji Start Wihout Debugging z menu Debug.
Przy kompilacji projektu w trybie Release, środowisko skompiluje projekt do folderu BinDebug. W przypadku kompilacji w trybie Relesase, nasza gotowa aplikacja znajdzie się w katalogu BinRelease>.

Teraz zajmiemy się konkretnym przykładem, na którym można zapoznać się w praktyce z działaniem debugera Visual Studio.

Utwórz nowy projekt za pomocą skrótu Ctrl+Shift+N lub z menu Plik->Nowy->Projekt. Jako typ należy wybrać Aplikację konsolową. Jako nazwę projektu, można pozostawić domyślną. Po utworzeniu projektu, należy wpisać  do sekcji Main() aplikacji, następujący kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Testowanie2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int zmienna;
      for (zmienna = 0; zmienna < 10; zmienna++)
      Console.WriteLine(zmienna);
    }
  }
}
Teraz można uruchomić aplikację klawiszem F5. Jeśli niczego nie przeoczyłeś, powinno pojawić się na chwilę i zniknąć okno konsoli. Jeśli program nie daje się uruchomić, przeanalizuj wpisany kod źródłowy. Pamiętaj, że w języku C# rozróżniane są wielkie i małe litery.

debug112_dhnrjk

Prawdopodobnie program uruchomił się, wykonał swoje zadanie i zakończył działanie. Z pewnością nie sposób było dostrzec, jakie operacje wykonuje. Jest jestak prosta metoda, aby podglądnąć działanie kodu programu. Wciskając klawisz F11 można obserwować krok po kroku, jak wykonywany jest kod programu.

debug113_gfaxjm

Kolejne naciskanie klawisza F11 powoduje wykonanie kolejnej linii programu. Warto nadmienić, że istnieje także możliwość przeskoczenia pewnej części kodu, jeśli jej wykonywanie jest zbyt długie. Wyobraź sobie pętlę, która wykonuje się, powiedzmy 1000 razy. Po kilku wykonaniach pętli można wyłączyć tryb śledzenia i zacząć ponowne wykonywanie krok po kroku bezpośednio za pętlą. W tym przypadku wystarczy przejść kursorem do linii za pętlą lub inną czasochłonną instrukcją, i wcisnąć skrót Ctrl+F10 lub wywołać opcję Run to cursor z menu Debug. Opcja ta pozwala wykonać w trybie uruchomienia programu część kodu, a po wykonaniu się kodu do zaznaczonego miejsce, ponownie przejść do trybu krokowego.

Total Page Visits: 1230 - Today Page Visits: 1
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.