Projekty

Narzędzie Visual Studio jest kompletnym środowiskiem do tworzenia aplikacji. Każdy projekt utworzony w Visual Studio składa się z wielu plików. Pliki te są grupowane automatycznie w projekt. Wszelkie operacje na projekcie i jego plikach należy wykonywać z poziomu Visual Studio.

Tworzone aplikacje mogą być różnego typu, jednak na potrzeby niniejszego kursu, najważniejszym typem projektu będzie Windows Forms Application (Aplikacja Windows Forms) lub Console application (Aplikacja konsolowa) – wybrane ze ścieżki: Szablony->Visual C#->System Windows->Pulpit klasyczny.

Aby utworzyć nowy projekt (aplikację) uruchom Plik->Nowy->Projekt Tę samą czynność można wykonać szybciej, wciskając skrót klawiszowy Ctrl+Shift+N.

newproject

Po otwarciu okna Nowy projekt (rysunek powyżej), w polu Nazwa wpisz nazwę projektu, np. MojaAplikacja lub pozostaw domyślną nazwę. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany folderu, w którym ma być zapisany projekt, należy posłużyć się opcją Przeglądaj i za jej pomocą podać nową ścieżkę do folderu. Potwierdź tworzenie nowego projektu przyciskiem OK i zaczekaj na jego utworzenie.

Windows Forms, to aplikacja Windows z graficznym interfejsem użytkownika. To właśnie ten typ więc będziemy wiebierać najczęściej. Drugim ważnym typem jest Console Application. Ten rodzaj projektu umożliwia pisanie programów nie posiada okien a uruchamiany jest w oknie emulatora DOS. Będziemy używać go do nauki podstaw programowania w języku C#.

W przypadku utworzenia nowego projektu typu Aplikacja Windows Forms, zostanie utworzony nowy formularz, będący jednocześnie domyślnym oknem głównym nowo utworzonej aplikacji. Każde okno aplikacji składa się z paska tytułu, przycisków sterujących oraz przycisków (piktogramów) maksymalizacji, minimalizacji oraz zakończenia.

newproj_forms

Na powyższym rysunku widać utworzony projekt aplikacji. Visual Studio utworzyło wspomniany już formularz nowej aplikacji.

Czym jest formularz?

Formularz to okno lub formatka (ang. form). Każdy program (projekt) może mieć wiele okien, jednak o ich tworzeniu i dostosowywaniu przeczytasz w kolejnym rozdziale.

Zapis projektu na dysk

Podczas tworzenia nowej aplikacji, należy pamiętać o częstym zapisywaniu na dysk. Zapisanie projektu i wszystkich plików następuje po wybraniu opcji Zapisz wszystko z menu Plik lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+S.

Otwieranie projektu

Zapisany projekt można w każdej chwili otworzyć. Aby otworzyć projekt z dysku, można wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+O lub skorzystać z menu Plik->Otwórz->Projekt/Rozwiązanie i potwierdzić przyciekim Otwórz.

Total Page Visits: 1295 - Today Page Visits: 1
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.