Okna pomocnicze

Interfejs Visual Studio został wyposażony w kilka przydatnych okien, z których wybrałem kilka najistotniejszych i zostaną one omówione w tej części kursu.

toolsprzybornik_myfkmm
Okno Przybornik (Toolbox) zostaje aktywowane w trybie Projektanta (Design) i domyślnie znajduje się po lewej stronie. W oknie umieszczone są dostępne komponenty/kontrolki, których używa się do projektowania formularzy (okien).

Czym jest komponent/kontrolka?

Spróbuj otworzyć dowolny program i wyliczyć z jakich elementów się on składa. Użytkownik pogramu zwykle nie zwraca uwagi na komponenty użyte w programie. Interesuje go funkcjonalność oraz obsługa. Jednak z punktu widzenia programisty, przyglądając się interfejsowi np. Visual Studio, można wyodrębnić wiele komponentów: menu, menu kontekstowe, listy, etykiety, paski narzędziowe, pasek statusu,  przyciski i wiele innych.

Przyjrzyj się teraz komponentom dostępnym w oknie narzędziowym Przybornik. Zwróć uwagę, że znajdziesz tu prawie każdy pojedynczy element dowolnego programu. Należy jeszcze umieć je nazywać oraz znać ich zastosowanie w aplikacji.

Warto także zwrócić uwagę, że komponenty/kontrolki dostępne w oknie narzędziowym Tools występują jako modalne (widoczne dla użytkownika) oraz niemodalne (wykonujące określone zadanie ale niewidoczne dla użytkownika). Przykładem komponentu niemodalnego jest komponent Timer, który po umieszczeniu na formularzu jest niewidoczny po uruchomieniu, lecz za jego pomocą można generować zdarzenie w określonym interwale czasowym.
propertieswindow_nrcyzc

Każdy komponent posiada swoje właściwości (pewne cechy) oraz metody (fuknkcjonalność). Właściwości komponentu/kontrolki to zespół parametrów, które można w pewnych ramach modyfikować. Właściwością jest na przykład kolor, sposób centrowania czy krój czcionki.

Właściwości komponentu ustala się za pomocą okna Właściwości, uaktywnianego przy zaznaczeniu komponentu na formie. Okno Właściwości dopasowuje swąją zawartość do aktualnie zaznaczonego komponentu wyświetlając wyłącznie listę właściwości dostępnych w zaznaczonym komponencie. Warto także nadmienić, że projektowany formularz (okno) również posiada swoje właściwości, które można modyfikować.

Aby zmienić właściwość dowolnego komponentu należy go zaznaczyć i dostosować komponent w oknie Właściwości. Wiele komponentów zostało opisanych w częsci „Składanie aplikacji z klocków”. Tam też zostały opisane najważniejsze komponenty oraz ich właściwości.
oknoexplorator_bysxxs Kolejnym oknem jest Eksplorator rozwiązań (Solution Explorer). W oknie tym zawarta jest struktura projektu (aplikacji). Z rozwijanych list można dowiedzieć się, jakie pliki oraz odwołania wchodzą w skład projektu, wyświetlać ich zawartość oraz zarządzać plikami i elementami projektu.

Dostosowywanie okien pomocniczych

Opisywane okna można dostosować do własnych wymagań. Dostosowanie polega na zmienie ich szerokości oraz położenia na ekranie. Dopasowanie wyglądu i pozycji każdego z okien oraz sposobu działania umożliwia trójkątny przycisk na pasku tytułu każdego z okien.

• Zwolnij (Floating) – okno niezależne od ekranu można dowolnie przemieszczać
• Zadokuj (Dockable) – okno zadokowane do jednej ze ściach okna nadrzędnego
• Zadokuj jako dokument na kartach (Tablet Document) – jest dodatkowym dokumentem wybieranym z zakładek
• Ukryj (Hide) – okno ukryte

Przyciski okna pozwalające na dopasowanie jego działania. Dodatkowo każde okno posiada opcję autoukrywania (Auto Hide – środkowa ikona). Automatyczne ukrywanie okna gdy nie jest używane jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż przy projektowaniu większych formularzy nie zasłania obszaru roboczego. Jednak dostosowanie oknien pozostawiam czytelnikowi, który może dostosować je sobie dla siebie według własnego uznania. Aby przenieść dowolne okno w inne miejsce należy przesunąć okno przytrzymując kursor myszy na pasku tytułowym okna.

Total Page Visits: 1320 - Today Page Visits: 1
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.