Visual Studio. Baza danych Windows Forms i Entity Framework

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wykorzystaniu Entity Framework w Visual Studio do projektowania aplikacji bazodanowej. Do podjęcia tej tematyki zdecydowałem się dlatego, że w sieci bardzo mało jest opisów dotyczących wykorzystania Entity Framework do budowania aplikacji typu desktop i Windows Forms. Zauważyłem także, że znakomita większość dostępnych tutoriali opisuje podejście z SQLem, bez użycia ORM. W mojej opinii niedostateczna ilość opisów programowania wykorzystującego ORMy to istotna luka, którą postanowiłem choć w niewielkim stopniu wypełnić. Opis będzie dotyczył prostej aplikacji z dwiema tabelami, relacjami oraz edycją danych w oknie typu dialog. Mam nadzieję, że w ten sposób przybliżę Państwu nieco wygodniejszy sposób pracy z bazami danych niż poprzez manipulację za pomocą SQL. Opiszę także problemy, jakie napotkałem podczas pracy.

Continue reading

Visual Studio vs Delphi do baz danych – porównanie gigantów

Kiedyś zamieściłem wpis na temat wyboru języka oraz środowiska pracy dewelopera. Nadmieniam, że nie porównywałem wówczas języka, lecz środowiska programistycznego – jako całości. Zrobiłem to celowo, bowiem w mojej opinii walki toczące się w sieci na temat wyższości jednego środowiska nad innym, choć słabnące, wciąż się pojawiają. W tym wpisie postaram się wyjaśnić kilka wątpliwości, porównując oba środowiska pod kątem pisania aplikacji bazodanowych, bo takimi systemami się właśnie zajmuję. Wpis dotyczy aplikacji typu desktop, które wziąć rozwijam, ale jest też kilka drobnych wzmianek o aplikacjach webowych – celem porównania. Nadmieniam, że jest to wpis subiektywny, poparty moim doświadczeniem w Delphi i PHP i o wiele mniejszym doświadczeniem w Visual Studio, do którego wciąż staram się przekonać. Continue reading

Połączenie C# z bazą danych SQL Server

W języku C# mamy możliwość budowania bazodanowych aplikacji okienkowych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby do połączenia z bazą danych wykorzystać tryb konsoli. Napiszemy teraz prosty program, który będzie łączył się z bazą danych i wyświetlał rekordy tabeli. Nie będziemy przy tym korzystać z żadnych kreatorów. Cały kod napiszemy „ręcznie”, co umożliwi dokładne poznanie mechanizmów połączenia. Zanim przystąpimy do pisania programu, musimy przygotować bazę danych. Continue reading

Wykresy ZedGrapf

W niniejszej części zajmiemy się tematem wizualizacji danych. Wiadomo, że niemal każdy szanujący się program musi wyświetlać wyniki swojej pracy w czytelnej i estetycznej formie umożliwiającej przeglądanie wyników pracy przez osoby używające tego programu. Od funkcjonalności i czytelności wyników może zależeć sukces lub porażka naszej pracy. Dlatego też warto położyć nacisk na estetyczną i czytelną reprezentację danych. Continue reading

Sortowanie elementów listy

Sortowanie jest często wykorzystywanym algorytmem w życiu programisty. W przypadku Visual Studio 2005 sortowanie jest wbudowane w komponenty. Na przykład komponent LisBox (lista) posiada właściwość Sort, której zaznaczenie rozwiązuje sprawę sortowania jej elementów. Jest to rozwiązanie znacznie ułatwiające programowanie. W tym przykładzie zajmiemy się jednak algorytmami sortującymi. Nie skorzystamy więc z dobrodziejstwa automatycznego sortowania. Spróbujemy napisać własne algorytmy sortujące. Być może takie podejście jest delikatnie mówiąc utrudnianiem sobie życia, to jednak, ma także pozytywne a dokładniej poznawcze aspekty.   Continue reading

Dostęp do rejestru systemu

Pisząc własne programy, z pewnością będziesz chciał zapisywać jego ustawienia tak, aby umożliwić użytkownikowi zapisywanie jego preferencji. Istnieje wiele dróg zapisywania ustawień – są to pliki INI, pliki XML  lub rejestr systemu. Oczywiście metody te można z powodzeniem mieszać uzyskując optymalne rozwiązanie. W Visual Studio mamy do dyspozycji narzędzie dużo potężniejsze, nowocześniejsze i uniwersalne – pliki XML. W zdecydowanej większości XML będzie wystarczające do większości projektów. Warto jednak poznać obsługę rejestru,  gdyż ta metoda jest równie prosta i skuteczna. Continue reading

Baza danych XML

Format XML jest obecnie standardem zapisu danych. Jego uniwersalność i wszchstronność sprawia, że jest to format  wykorzystywany niemal wszędzie. Elastyczność tego formatu oraz fakt, że może zawierać informacje o swojej strukturze sprawiło, że bardzo szybko został przyjęty przez programistów oraz twórców stron internetowych. Warto zapoznać się ze strukturą budowy dokumentu XML, gdyż Microsoft bardzo silnie zintegrował swoje narzędzia z tym właśnie formatem. Pisząc programy w Visual Studio, nawet nieświadomie będziesz używał XML w swoich projektach.  Continue reading